Snelle en efficïente invoering


 

 

Invoering

 

Quism is gemakkelijk en snel binnen enkele dagen tot enkele weken in te voeren en te gebruiken. Onze UISM aanpak is een integraal en flexibel onderdeel van de Quism implementatiestappen. Quism biedt een configureerbaar raamwerk voor uw werkprocessen.

 

Tijdens de invoering wordt dit raamwerk in overleg en op basis van templates en prototypen concreet ingevuld voor uw organisatie en werkwijze, via workshops gecommuniceerd en gedocumenteerd in het UISM proceshandboek. Daarnaast bepalen we samen de invulling van de rollen, overleg en reviews voor de serviceorganisatie.

 

De duur van de invoering bepaalt u met de gewenste modules, koppelingen en de beschikbaarheid van de configuratiegegevens en de inplanning van de trainingen. De implementatie bestaat uit de stappen die hierna op deze pagina staan beschreven.


 

Installatie

en inrichting

 

Installatie van Quism met de installatie wizard op de server die voldoet aan de gestelde systeemvereisten . Hiermee beschikt u over de geïnstalleerde Quism applicatie, website, licentie en Quism database. Vervolgens kunt u met de Administrator account de basisconfiguratie verder uitwerken;

Koppeling met andere bedrijfsapplicaties, bijvoorbeeld de Microsoft Active Directory voor de gegevens van uw gebruikers. Hiervoor beschikt Quism over de standaard QAD koppeling voor de activieve synchronisatie van login, e-mail en NAW gegevens.

Voorbereiding configuratie. Als voorbereiding voor deze configuratie is het van belang uw eisen en wensen te inventariseren over uw werkprocessen en de gewenste management rapportages.

Configuratie , dit betreft het instellen van de gegevens voor bijvoorbeeld de inlogaccounts en rechten, de e-mail verbinding en mailboxen, en de functionele configuratie van de Quism stamgegevens als bijvoorbeeld incidenttypen, classificatiegegevens en oplosgroepen. Dit kan met de Quism Beveiliging en Beheer module.

  Implementatiestappen

Implementatiestappen


 

Training

en ondersteuning gebruik

 

Training van uw servicemedewerkers en Quism applicatiebeheerder. In overleg plannen we de Quism basis- en beheerderstraining van uw medwerkers in. Zie voor meer informatie de Trainingspagina op deze website;

Testen en operationele verificatie. Met een aantal gebruikers en de applicatiebeheerders kunt u verifieren of de inrichting aansluit bij de werkwijze. Belangrijke afstemming is bovendien de vorm en inhoud van de gewenste managementrapportage.

Operationeel gebruik en ondersteuning. Na de training en instructie kan uw service organisatie aan de slag met het operationeel gebruik van de Quism omgeving. Hierbij bieden wij ondersteuning vanuit de Quism servicedesk en indien gewenst ter plekke.


 

Uitvoering

werkzaamheden .

 

Uw eigen specialisten kunnen Quism installeren en configureren met behulp van de Installatie wizard. Bovendien is een uitgebreide documentatieset beschikbaar. U kunt Quism ook op uw bestaande servers plaatsen. Ook is een eenvoudige integratie met andere applicaties of migratie vanuit een bestaande (helpdesk) tool mogelijk. Voor een snelle start raden wij aan de basis- en beheerderstraining te volgen.

 

Indien gewenst zijn wij of onze gecertificeerde business partners graag bereid u bij de invoering te ondersteunen. Bijvoorbeeld om:

 

de koppeling met andere systemen te realiseren;

de training van uw beheerders en service organisatie te verzorgen;

gewenste management rapportages te inventariseren en in te richten;

de door u gewenste serviceprocessen te bespreken en te optimaliseren via advies of workshops.

 


  QPIT BV
Schiekade 830
Postbus 299
3000 AG   Rotterdam
Phone: 010-2439373
Email: quism@qpit.nl of vul het contactformulier in
Website: www.qpit.nl